Mobile Teleborsa Mobile

Italy TOP 50

Titolo  Ultimo %
Iveco Group 8,856 -0,07
Leonardo 13,540 -0,88
Mediobanca 12,375 -1,24
Moncler 54,320 -1,38
Nexi 5,682 -1,83
Pirelli & C 4,478 -1,82
Poste Italiane 9,676 -2,93
Prysmian 38,230 +0,21
Recordati Ord 44,070 -1,43
Reply 89,650 +0,67
Saipem 1,392 -3,67
Saras 1,295 -4,50
Snam 4,341 -2,43
Stellantis 18,100 -0,60
Stmicroelectron 41,055 +0,17
adv disclaimer
© 2007-2023 Teleborsa SpA
P.IVA 00919671008.

top Inizio pagina